Article detail

Študium vplyvu koncentrácie kyslíka na proces samozapálenia bieleho fosforu

Karol Balog
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2005, Volume 1, Issue 1, Pages 1-9
Doi: Not indexed
Pomocou horizontálnej elektricky vyhrievanej piecky sa v dynamickej atmosfére kyslíka a dusíka sledoval proces samozapálenia bieleho fosforu v závislosti od teploty a koncentrácie kyslíka. V oxidačnej atmosfére sa stanovila kritická teplota samozapálenia a príslušná indukčná perióda zapálenia bieleho fosforu. Zistilo sa, že teplota samozapálenia je silne ovplyvňovaná koncentráciou kyslíka.
Download full version of article