Article detail

Deduktivní metoda tvorby matematického modelu pro studium míry přijatelného technogenního rizika

Alexander Chubenko
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2005, Volume 1, Issue 1, Pages 37-41
Doi: Not indexed
Extenzivní a intenzivní rozvoj techniky, urbanizace, bydlení obyvatel blízko potenciálně nebezpečných technologických komplexů (TK), znečistění životního prostředí atd. vytváří problém predikce a kontroly možných technogenních rizik. Přijatelné technogenní riziko je stochastický kvantitativní ukazatel bezpečnosti v systému člověk-stroj-prostředí. Je nástrojem pro výběr optimální úrovně bezpečnosti technologického komplexu z možných alternativ. Autor analyzuje specifické vlastnosti TK (stochastické chování, hierarchii a podřízenost různých úrovní, vzájemné vztahy mezi životním prostředím a variabilitou), zabývá se výhodami a nevýhodami induktivních a deduktivních metod pro tvorbu matematického modelu a považuje deduktivní metodu za nejlepší metodický přístup k hodnocení přijatelného technogenního rizika TK.
Download full version of article