Article detail

Případová studie k metodikám analýz a hodnocení rizika

Lubomír Kelnar
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2005, Volume 1, Issue 1, Pages 43-64
Doi: Not indexed
Případová studie objasňuje na příkladu stáčení chloru z železniční cisterny obecný postup analýzy rizika chemických zařízení. Postup je vysvětlen v několika na sebe navazujících krocích, jejichž výsledkem je vstup do kroku dalšího. Analýza začíná popisem systému, následuje identifikace zdrojů rizika, výčet a výběr událostí pro výpočty jejich následků a četností. V další fázi je odhadována velikost individuálního a společenského rizika a ukázány i další možné míry rizika.
Download full version of article