Article detail

Interakcie medzi spoľahlivosťou a bezpečnosťou technického systému

Milan Sabo
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2005, Volume 1, Issue 1, Pages 85-93
Doi: Not indexed
Príspevok sa zaoberá v súčasnosti veľmi aktuálnymi vzťahmi rozhodujúcich parametrov kvality výrobku (technického systému), teda vzťahmi medzi jeho spoľahlivosťou a bezpečnosťou. V prispevku sú uvedené definície pojmov kvality, spoľahlivosti a bezpečnosti a sú analyzované ich vzťahy pomocou aparátu množinového počtu a počtu pravdepodobnosti. Z úvahy uvedenej v príspevku jednoznačne vyplýva, že za rozhodujúci parameter kvality výrobku (technického systému) môžeme považovať je jeho bezpečnosť, to konštatovanie potvrdil v príspevku uvedený experiment s tvárniacimi strojmi a je potvrdené aj platnou legislativou, teda zákonmi, vyhláškami a normami z oblasti kvality a bezpečnosti.
Download full version of article