Article detail

Krizové plánování

Michail Šenovský
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2005, Volume 1, Issue 1, Pages 101-113
Doi: Not indexed
V příspěvku jsou uvedeny poznatky z přípravy a tvorby krizových plánů jak ze sféry podnikatelských subjektů, tak i ze státní správy a samosprávy. Pozornost je věnována ohodnocení katastrálního území a jeho zařazení do kategorie nebezpečí. V závěru pak je zdůrazněna paralela s hodnocením územních celků pro plošné pokrytí území silami a prostředky Hasičského záchranného sboru ČR.
Download full version of article