Article detail

Nebezpečí při tankování

Ladislav Šimandl, Jaroslav Damec
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2005, Volume 1, Issue 1, Pages 115-123
Doi: Not indexed
Cílem příspěvku je upozornit na možné nebezpečí při tankování pohonných hmot od statické elektřiny. Příspěvek je orientován na vznik náboje na řidiči, který by následně mohl iniciovat páry pohonných hmot. Je zde uvedeno praktické měření energie elektrostatického náboje, který vzniká při triboelektrickém jevu (tření). Měření bylo prováděno na člověku, který se elektrizoval na židli. Byly použity různé druhy oblečení. Naakumulovaná energie elektrostatického pole dosahovala až dvacetinásobku minimální iniciační energie par benzínu. Tím bylo zjištěno, že při tankování pohonných hmot teoreticky hrozí velké nebezpečí od výboje statické elektřiny. Příspěvek dále pojednává o vlivech výrazně zmenšujících dané nebezpečí jako např. relativní vlhkost vzduchu aj.
Download full version of article