Article detail

Rozpad vodních paprsků a velikost kapek rozprášeného proudu

Pavel Šťáva, Vladimír Skýba
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2005, Volume 1, Issue 1, Pages 125-134
Doi: Not indexed
Problematika hašení plným proudem je tak stará, jak staré jsou hasící stříkačky. Proud i velikost dostřiku jsou zajímavou veličinou pro hasiče. Poměrně jednoduchý matematický aparát popisuje chování vodního paprsku ve vakuu, kde základní veličinou je výtoková rychlost z proudnice a elevační úhel. V posledních letech bylo věnováno dosti velké úsilí rozpadu plných paprsků. Analogicky s tím byly vyhodnocovány trysky na rozstřikovaný proud a sledován mechanismus vzniku vodních kapek. V této práci je snaha zhodnotit a shrnout výsledky dosažené při výzkumu rozpadu plného vodního paprsku a prezentovat nové trendy v stanovení velikosti kapky.
Download full version of article