Article detail

Štúdium termickej stability PVC kábla metódami termickej analýzy

Ivana Tureková
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2005, Volume 1, Issue 1, Pages 135-141
Doi: Not indexed
Polyméry patria k najrozšírenejším organickým horľavým látkam. S ich využitím sú spojené takmer všetky oblasti ľudskej činnosti, preto štúdium ich vlastností, vrátane ich teplotnej degradácie, je dôležitým predmetom výskumu. K tomu slúžia mnohé metódy ako termogravimetria (TG) a diferenčná snímacia kalorimetria (DSC). Tieto termoanalytické metódy boli použité na štúdium termickej stability komerčního PVC kábla.
Download full version of article