Article detail

Nové směry ve vývoji modelů pro evakuaci osob

Petr Kučera, Tomáš Pavlík
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2007, Volume 2, Issue 1, Pages 15-26
Doi: Not indexed
Vývoj výpočetní techniky umožňuje řešit evakuaci osob v objektu se složitou dispozicí. Příspěvek proto poukazuje na možné využití modelovacích programů pro evakuaci osob jako jsou programy buildingExodus a Simulex. Na konkrétním případu se vyhodnocují a porovnávají výsledky těchto programů a vytyčuje se rozsah jejich případného použití v oblasti požární bezpečnosti staveb.
Download full version of article