Article detail

Využitie teórie hromadnej obsluhy pri dosahovaní vysokej bezpečnosti práce v dopravnej infraštruktúre

Ivo Milata, Zdeněk Dvořák, Lenka Rošteková
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2007, Volume 2, Issue 1, Pages 27-35
Doi: Not indexed
Dopravná infraštruktúra má svoje vlastné špecifiká. Štatistiky uvádzajú viac ako 50 % pracovných úrazov práve v tieto oblasti. Vedecké metódy, ktoré by riešili tuto anomáliu, majú preto svoje opodstatnenie. Jednou z metód, ktorá rieši technickú bezpečnosť, je aplikácia teórie hromadnej obsluhy. Využitie uzatvoreného systému (M/M/n) je vhodné na organizáciu systémov údržby mechanizmov. Dáva do správneho pomeru náklady na údržbu s požiadavkami na bezpečnosť práce.
Download full version of article