Article detail

Detekční trubička ke zjišťování formaldehydu v ovzduší

Vladimír Pitschmann, Zbyněk Kobliha, Emil Halámek
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2007, Volume 2, Issue 1, Pages 37-43
Doi: Not indexed
Je popsána příprava, konstrukce a vlastnosti detekční trubičky ke zjišťování formaldehydu v ovzduší. Indikační náplň detekční trubičky obsahuje silikagel, který je nasycen floroglucinolem rozpuštěným v koncentrované kyselině chloristé. Vyhodnocování je vizuální na základě délky vybarvené zóny, která je úměrná koncentraci formaldehydu v ovzduší. Rozsah měření je 2 až 60 mg.m-3. Trubička je vhodná pro použití v polních podmínkách a při mimořádných situacích spojených s únikem formaldehydu do prostředí. Je kompatibilní s chemickými průkazníky zavedenými v Armádě ČR a v Hasičském záchranném sboru.
Download full version of article