Article detail

Analýza priebehu lesného požiaru pomocou počítačovej simulácie

Ján Glasa, Peter Weisenpacher, Ladislav Halada
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2008, Volume 3, Issue 1, Pages 23-33
Doi: Not indexed
Práca stručne zhŕňa existujúce metódy modelovania šírenia sa lesných požiarov a programové systémy, ktoré sú založené na týchto modeloch. Ich možná aplikácia na simuláciu lesných požiarov na území Slovenska je ilustrovaná na rekonštrukcii konkrétneho ničivého lesného požiaru, ktorý vypukol v októbri roku 2000 a spôsobil smrť šiestich osôb. Na rekonštrukciu požiaru bol použitý programový systém FARSITE adaptovaný na špecifické podmienky Slovenska, ktorý umožnil analyzovať správanie sa požiaru v tomto regióne.
Download full version of article