Article detail

Bioterorismus: Příklady modelového šíření substituentu antraxu

Karel Klouda, Stanislav Brádka, Renata Wircinska, Hana Kubátová, Jitka Kalíková
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2008, Volume 3, Issue 1, Pages 35-45
Doi: Not indexed
Příspěvek popisuje průběh a výsledky modelování „in-situ“ šíření substituentu spor původce antraxu (spory Bacillus stearothermophilus) v administrativní budově při „zpracování“ doručené kontaminované zásilky a při jeho uvolnění v autobusu MHD. Výsledky potvrdily předpokládaný vysoký stupeň ohrožení pracovníků administrativy v reálném případě a rovněž ohrožení cestujících v autobusu MHD.
Download full version of article