Article detail

Laboratorní studie plamene jako nástroj pro lepší porozumění průmyslovým požárům a jejich atmosférickým emisím

Václav Nevrlý, Petr Bitala, Michal Střižík, Zdeněk Zelinger, Pavel Danihelka, Ondřej Zavila, Tomáš Kollárik
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2008, Volume 3, Issue 1, Pages 79-88
Doi: Not indexed
Neřízené hoření nebezpečných chemických látek, ke kterému dochází v případě průmyslových požárů, vede vedle vývinu toxických plynných zplodin hoření také ke generaci velkého množství sazových částic formovaných v důsledku neúplné oxidace meziproduktů hoření. Laboratorní studie plamene je možné využít jako jeden z postupných kroků při vyšetřování fyzikálních i chemických jevů probíhajících v simulovaném prostředí laboratorního plamene i při skutečných požárech. Prostorově rozlišená měření koncentrace reaktantů, produktů a meziproduktů hoření představují jednu z důležitých cest k pochopení mechanismů uplatňujících se v plameni. Tento příspěvek shrnuje metody a techniky používané při laboratorních studiích plamene. Závěrem je navržena strategie pro studium a modelování fenoménu vzniku a atmosférického rozptylu škodlivin při průmyslových požárech s využitím těchto přístupů.
Download full version of article