Article detail

Experimentální stanovení vlivu inertu na teplotní meze výbušnosti

Jiří Serafín, Jaroslav Damec, Aleš Bebčák
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2008, Volume 3, Issue 1, Pages 89-100
Doi: Not indexed
Článek obsahuje krátké shrnutí poznatků týkající se teplotních mezí výbušnosti a možnosti inertizace. Dále je zde popsána zkouška týkající se inertizace par hořlavých kapalin respektive vlivu inertního plynu na teplotní meze výbušnosti včetně vyhodnocení naměřených hodnot a stanovení nejistot měření, kdy je patrné, že vliv inertizace je zřetelnější v oblasti horní meze výbušnosti lampového oleje.
Download full version of article