Article detail

Fyzikální veličiny popisující vliv fyzikálních polí na člověka

Jiří Švec, Pavel Švec
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2008, Volume 3, Issue 1, Pages 101-106
Doi: Not indexed
Předložený článek se zabývá fyzikálními veličinami, které popisují vliv fyzikálních polí na člověka. Jako příklad je uvedena hladina hlasitosti a křivky stejných hladin hlasitosti (akustické pole) a ekvivalentní a efektivní dávka (pole ionizujícího záření).
Download full version of article