Article detail

Detekce stopových částic výbušnin

Jaroslav Tureček
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2008, Volume 3, Issue 1, Pages 107-115
Doi: Not indexed
Článek pojednává o fyzikálních principech detekce stopových částic výbušnin, zejména při rutinní kontrole osob, zavazadel, pošty a automobilů. Tyto detektory výbušnin zahrnují zejména plynovou chromatografii, detekci elektronovým záchytem, spektroskopii mobility iontů a hmotnostní spektrometrii. V článku jsou prezentovány jejich výhody, ale také některá omezení. Pozornost je věnována rovněž laciným vysoce citlivým elektrochemickým (elektrobiologickým) senzorům pro detekci par především výbušnin a optickým metodám pro detekci stopových částic výbušnin z odstupu.
Download full version of article