Article detail

Simulácia požiaru intravilánu – možnosti systému WFDS

Peter Weisenpacher
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2008, Volume 3, Issue 1, Pages 127-136
Doi: Not indexed
Cieľom článku je popis súčasného stavu vývoja modelov počítačovej simulácie požiarov v intraviláne ako aj popis najpokročilejšieho z týchto modelov, systému WildlandUrban Interface Fire Dynamics Simulator (WFDS). Tento model vychádza z osvedčených modelov simulácie požiarov v budovách, využitých v systéme FDS a doplnených o možnosť zahrnúť do simulácie aj vegetačné palivo. V článku sú analyzované jeho špecifické výhody v porovnaní so semiempirickými modelmi lesných požiarov používanými v súčasnosti. Popisuje tiež simulačný systém samotný, fyzikálne princípy, na ktorých je založený ako aj spôsob jeho ovládania. Ako ukážku možností programu tiež uvádza výsledky simulácií niektorých typických situácií, ku ktorým pri požiaroch v intraviláne dochádza.
Download full version of article