Article detail

Srovnání vlivů různých inertních plynů na teplotní rozsah výbušnosti hořlavé kapaliny

Aleš Bebčák, Ivo Konderla, Jaroslav Damec
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2009, Volume 4, Issue 1, Pages 1-10
Doi: Not indexed
Článek se zabývá problematikou stanovení teplotního rozsahu výbušnosti vybrané hořlavé kapaliny a prozkoumání tohoto rozsahu v závislosti na množství kyslíku ve směsi. Snižování obsahu kyslíku je prováděno příměsí různých inertních plynů, u kterých je analyzován a porovnáván jejich vliv na průběh výbuchové křivky.
Download full version of article