Article detail

Hluková expozice při stavebních pracích

Světla Fišerová
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2009, Volume 4, Issue 1, Pages 13-25
Doi: Not indexed
Článek se zabývá hodnocením hlukové zátěže v pracovním prostředí a prezentací výsledků provedených měření hlukové zátěže vybraných profesí na několika staveništích. Příspěvek poukazuje na variabilitu hlukové expozice a problematiku osobní ochrany pracovníků vykonávajících stavební práce.
Download full version of article