Article detail

Využití mikrovlnné spektroskopie pro studium reaktivních látek

Eva Grigorová, Zdeněk Zelinger, Michal Střižík, Stephane Bailleux, Georges Wlodarczak, Petr Bitala, Václav Nevrlý
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2009, Volume 4, Issue 1, Pages 27-32
Doi: Not indexed
V průběhu chemických reakcí se často tvoří meziprodukty charakteru radikálů. Radikály hrají důležitou úlohu v chemických procesech probíhajících v atmosféře, ve Vesmíru, při hoření, ale i v lidském těle, a tudíž základní výzkum radikálů, přispívající k určení jejich struktury, doby života a k pochopení reakčních mechanismů, jichž se tyto radikály účastní, přináší nové poznatky významné z hlediska ochrany lidského zdraví, životního prostředí a chování látek při vysokých teplotách a pomáhá též rozvinout metodiku experimentální práce, která může být dále využita v podobně zaměřených experimentech.
Download full version of article