Article detail

Možnosti uplatnění viriální stavové rovnice pro stanovení fyzikálních vlastností plynů při matematickém modelování požárů

Jan Šrůtek
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2009, Volume 4, Issue 1, Pages 87-94
Doi: Not indexed
Příspěvek obsahuje podklady pro uplatnění viriální stavové rovnice při získávání fyzikálních vlastností reálných plynů v matematických modelech požáru.
Download full version of article