Article detail

Stanovení náchylnosti hořlavých kapalin k samovznícení Mackey testem

Hana Věžníková
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2009, Volume 4, Issue 1, Pages 117-127
Doi: Not indexed
Jednou z neadiabatických metod, Mackey testem, byl hodnocen sklon rostlinných olejů k samovznícení. Výsledky získané postupem podle ASTM D 3523-92(2002) byly porovnány s hodnotami jodového čísla, které hodnotí počet oxidace schopných dvojných vazeb v molekule oleje. Dále bylo diskutováno ovlivnění výsledku podmínkami při stanovení a dalšími faktory.
Download full version of article