Article detail

Optimalizace procesu rozviřování průmyslových prachů

Aleš Bebčák, Jiří Serafín, Jan Adamec
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2010, Volume 5, Issue 1, Pages 1-10
Doi: Not indexed
Článek se zabývá studiem procesu rozviřování, stanovením vhodných podmínek rozviřování a stanovením optimální hodnoty zpoždění iniciace po ukončení rozviřování. V práci jsou uvedeny vlastnosti prachů, jejich vliv na výbuchové parametry a popis zkušebního zařízení, kterým je výbuchový autokláv o objemu 0,25 m3 . Dále je popsán rozviřovací systém a proveden rozbor rozviřovacích kuželů.
Download full version of article