Article detail

Nejistota stanovení teploty vznícení hořlavých plynů a par parabolickou metodou podle ČSN EN 14522

Otto Dvořák
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2010, Volume 5, Issue 1, Pages 21-25
Doi: Not indexed
Příspěvek charakterizuje parabolickou metodu stanovení teplot Y vznícení podle ČSN EN 14522. Uvádí postup odhadu parametrů a, b parabolické křivky a nejistoty odhadu výsledné teploty vznícení.
Download full version of article