Article detail

Požární ochrana v bezpečnostní realitě

Josef Janošec
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2010, Volume 5, Issue 1, Pages 35-44
Doi: Not indexed
Bezpečnostní realita jako ta část objektivní reality, která je spojena s bezpečností a nebezpečností, je předmětem sekuritologie. Požár představuje jednu z hrozeb, která se často vyskytuje. Lidé požáry s určitým úspěchem zdolávají. Požární ochrana představuje soubor aktivit, které mají snížit důsledky požárů na životy a zdraví obyvatelstva a na majetkových a materiálních hodnotách. Příspěvek teoreticky analyzuje požární ochranu v bezpečnostní realitě a stanovuje její místo v bezpečnostní politice a bezpečnostním systému.
Download full version of article