Article detail

Zvýšení požární bezpečnosti zastavěných území

Šárka Kročová
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2010, Volume 5, Issue 1, Pages 51-60
Doi: Not indexed
Přípravu na potenciální požární nebezpečí zastavěných území je nutné zvažovat již při výstavbě objektů a technické infrastruktury měst a obcí. K nejdůležitějším subjektům technické infrastruktury patří z požárního hlediska distribuční sítě vodovodů pro veřejnou potřebu. Význam tohoto zařízení se zvyšuje v oblastech s nedostatkem povrchových vod a v mimořádných podmínkách. Spolu s útvary hasičských záchranných sborů a jejich technickým vybavením rozhoduje často o lidských životech a výši materiálních škod. Ve standardních podmínkách zpravidla není problém zajistit dostatečných průtok vody pro požární odběrní místa. Při haváriích na vodovodní síti, nebo nedostatku vody v systému, se může situace rychle změnit. Na danou situaci musí být připravena nejen města a obce, ale i jednotky požární ochrany HZS. Jak daná přírodní a antropogenní rizika rozpoznat a eliminovat na přijatelnou technickou úroveň, naznačuje text příspěvku.
Download full version of article