Article detail

Stanovenie dolnej medze výbušnosti 1 - butanolu vo výbuchovej komore VK 100 na TU vo zvolene, DF, KPO

Eva Mráčková
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2010, Volume 5, Issue 1, Pages 61-70
Doi: Not indexed
V článku je predstavené nové zariadenie VK 100, v ktorom sme stanovili dolnú medzu výbušnosti vybranej horľavej kvapaliny 1- Butanolu. Najprv boli vykonané výpočty objemu horľavej kvapaliny potrebné pre stanovenie LEL a následne experimentálne bola stanovená dolná medza výbušnosti 1-butanolu a vzájomne porovnané. LEL 1- butanolu je 1,4 obj. %.
Download full version of article