Article detail

Hodnocení průmyslových zón prostřednictvím check listů

René Přibyl, Petr Pavliska, Aleš Bernatík, Michail Šenovský
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2010, Volume 5, Issue 1, Pages 87-93
Doi: Not indexed
Příspěvek se zabývá problematikou hodnocení průmyslových zón. Popisuje možný postup hodnocení rizik pomocí kontrolních seznamů v jednotlivých podnicích umístěných v průmyslové zóně.
Download full version of article