Article detail

Vliv nerovnoměrné radiačně - konvekční tepelné zátěže na spolehlivost výkonu lidského činitele

Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Stanislav Malý
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2010, Volume 5, Issue 2, Pages 13-22
Doi: Not indexed
Cílem práce bylo ověřit vliv nerovnoměrné radiačně - konvekční zátěže na mentální výkon pokusných osob. Experimentální měření probíhala v klimatické komoře na souboru 24 žen a zahrnovala měření fyzikálních faktorů prostředí, fyziologické odezvy organismu, sledování subjektivních pocitů a ovlivnění mentálního výkonu pokusných osob. Přes počáteční zácvik se u pokusných osob měnil mentální výkon v závislosti na počtu opakování. Po korekci bylo prokázáno, že radiační asymetrie významně neovlivnila výkon pokusných osob při hraní počítačových her.
Download full version of article