Article detail

Nekonvenční metody modelování rozvoje požáru

Ondřej Černý, Pavel Šenovský
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2010, Volume 5, Issue 2, Pages 23-30
Doi: Not indexed
Cílem tohoto článku je navrhnout odlišný přístup k modelování rozvoje požáru pomocí multiagentních systémů a zhodnotit výhody, ale také nevýhody, které takový přístup přináší oproti v současnosti používaným „konvenčním“ modelům.
Download full version of article