Article detail

Analýza rizik neelektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu kompresorové stanice

Roman Dubový, Tomáš Sedláček
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2010, Volume 5, Issue 2, Pages 31-43
Doi: Not indexed
Článek se zabývá analýzou rizik kompresorové stanice zahrnující posouzení všech dostupných materiálů, provedení měření a na základě vyhodnocení informací zařazení zařízení do příslušné kategorie. Posouzení zařízení zohledňuje jeho bezpečný provoz ve stanoveném prostředí dle protokolu o určení vnějších vlivů.
Download full version of article