Article detail

Analýza chování osob při cvičné požární evakuaci knihovny

Petr Kučera, Jaroslav Soukup
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2010, Volume 5, Issue 2, Pages 71-79
Doi: Not indexed
Článek je zaměřen na problematiku chování osob při cvičné evakuaci, která probíhala v prostorách Ústřední knihovny Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Účelem cvičné evakuace bylo zjistit, jak by studenti i zaměstnanci reagovali na vyhlášení evakuace v případě požáru v objektu. Součástí článku je statistické zhodnocení chování analyzovaných osob a poukázání na možné využití zjištěných dat pro simulaci evakuace osob z objektů.
Download full version of article