Article detail

Některé aspekty vyjádření termodynamických vlastností směsí plynných látek pro matematické modely požárů

Jan Šrůtek
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2010, Volume 5, Issue 2, Pages 115-122
Doi: Not indexed
Příspěvek se zabývá dvěma metodami stanovení termodynamických vlastností směsí plynů pro matematické modely požáru. Speciální pozornost je věnována použití viriální stavové rovnice, která je relativně jednoduchá z hlediska výpočtu.
Download full version of article