Article detail

Bezpečnostní manažer – jeho role a osobnost

Ingrid Matoušková, Roman Rak
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2005, Volume 1, Issue 1, Pages 65-84
Doi: Not indexed
Příspěvek si bere za cíl komplexní pohled na bezpečnostního manažera. Charakterizují se specifičnost, náročnost a souvislosti jeho práce při prosazování bezpečnosti v instituci. Důraz je kladen na personální charakteristiky a profesní předpoklady pro výkon jeho práce, která je ve své podstatě velmi složitá a svým způsobem i nevděčná, se silnými vlivy na jeho psychiku. V souladu s praktickými potřebami autoři definují základní osobnostní požadavky na roli bezpečnostního manažera a zamýšlejí se nad způsoby a možnostmi jeho výběru při obsazování této významné manažerské pozice v instituci, která je zde chápána obecně – od IT prostředí v komerčních či státních firmách a institucích, až po profesionální bezpečnostní organizace.
Download full version of article