Article detail

Efektívnosť pracovnej činnosti človeka v závislosti na štruktúre pracovnej skupiny

Xénia Vrábeĺová, Milan Sabo
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2005, Volume 1, Issue 1, Pages 143-148
Doi: Not indexed
Príspevok sa zaoberá problematikou efektívnosti pracovnej skupiny na základe jej periférnosti a centrálnosti. Príspevok kladie dôraz na dôležitosť skúmania vzťahov štruktúry pracovnej skupiny.
Download full version of article