Article detail

Shrnutí výsledků rešerše zaměřené na ochranu kritické infrastruktury

Dana Procházková
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2007, Volume 2, Issue 1, Pages 45-61
Doi: Not indexed
Článek obsahuje výsledky rešerše literatury a dokumentů pojednávajících o ochraně kritické infrastruktury. Předmětem rešerše bylo 204 zdrojových materiálů. Na základě dokumentů EU a sdělení představitelů EU se připravují podklady pro osnovu operačních plánů na ochranu kritické infrastruktury. EU se však zajímá jen o kritickou infrastrukturu důležitou pro EU, ostatní ponechává na členských státech. Na úrovni EU a vládních úřadů členských zemí EU se především řeší definice kritické infrastruktury a právní zajištění ochrany kritické infrastruktury. Nejčastěji se v souvislosti s kritickou infrastrukturou zvažují teroristické útoky a kybernetická infrastruktura jako oblast jejich cílů.
Download full version of article