Article detail

Formy a zdroje nukleárneho ohrozenia

Miroslav Suško
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2007, Volume 2, Issue 1, Pages 63-72
Doi: Not indexed
Radioaktívne žiarenie je prirodzenou súčasťou nášho životného prostredia, je hlavnou podmienkou existencie života. Zdroje radioaktívneho žiarenia sa v súčasnosti využívajú v stále sa rozširujúcom spektre ľudskej činnosti. Postupne strácajú nádych výnimočnosti či akejsi tajomnosti. Tieto zdroje sú aj predmetom záujmu určitých jednotlivcov a skupín na ich možné zneužitie. Tento článok analyzuje formy a zdroje nukleárneho ohrozenia, ktoré môže vzniknúť zneužitím týchto zdrojov alebo útokom na tieto zdroje pre teroristické účely. Nuklaárne ohrozenia predstavujú hrozbu možnej radioaktívnej kontaminácie prostredia.
Download full version of article