Article detail

Bodové a nebodové zdroje fyzikálních polí

Jiří Švec, Pavel Švec
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2007, Volume 2, Issue 1, Pages 81-87
Doi: Not indexed
Při řešení fyzikálních a technických problémů se často používají různá zjednodušení, která vedou k rychlejšímu – byť méně přesnému – řešení. Publikace se zabývá možností zjednodušení nebodových zdrojů fyzikálních polí na zdroje bodové a definuje podmínky, kdy je takové zjednodušení možné.
Download full version of article