Article detail

Expozice vibracemi přenášenými na ruce u osob s rozdílnou dobou pracovní adaptace

Světla Fišerová
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2008, Volume 3, Issue 1, Pages 1-11
Doi: Not indexed
Příspěvek se zabývá problematikou měření a hodnocení expozice vibrací přenášených na ruce při práci s ručním elektrickým nářadím. Součástí příspěvku je prezentace naměřených hodnot a jejich interpretace s důrazem na délku adaptace vybraných osob, u kterých je hygienická expozice hodnocena.
Download full version of article