Article detail

Současná metodologie v ergonomii pracovních systémů

Světla Fišerová
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2008, Volume 3, Issue 1, Pages 13-21
Doi: Not indexed
Přehledné informace o ergonomické metodologii jsou základem pro provádění efektivních ergonomických intervencí v pracovních systémech. Příspěvek se zabývá metodami v procesu komplexních ergonomických hodnocení, uvádí aktuální členění a přehled metod a technik pro použití v ergonomii pracovních systémů.
Download full version of article