Article detail

Zásady při ověřování matematických modelů požáru

Petr Kučera, Jaroslav Miklós
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2008, Volume 3, Issue 1, Pages 47-56
Doi: Not indexed
Příspěvek se zabývá metodami pro ověřování matematických modelů požáru. Po stručném seznámení se situací a základními pojmy v oblasti matematického modelování požáru je největší prostor v tomto článku věnován popisu ověřovacích a hodnotících metod. Cílem je popsat způsoby, kterými se ověřuje správnost a použitelnost matematických modelů požáru a zhodnocení situace v oblasti ověřování modelů požáru, včetně návrhu možných změn či zlepšení.
Download full version of article