Article detail

K některým aspektům vymezení informační podpory IZS a krizového řízení

Luděk Lukáš
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2008, Volume 3, Issue 1, Pages 69-77
Doi: Not indexed
V článku je analyzován vliv informační podpory velení a řízení na činnost integrovaného záchranného systému (IZS) a krizového řízení. V úvodu je vymezena podstata řízení a jeho specifika v podmínkách IZS a systému krizového řízení. K zajištění procesu velení a řízení jsou pro řídícího pracovníka a jeho podřízené nezbytné funkce pořizování, sběru, správy, zpracování, ochrany a přenosu informací. Tyto procesní funkce jsou zajištěny prostřednictvím komunikační a informační podpory velení a řízení (KIP). Podporou je chápáno zajištění služeb vyžadovaných k realizaci určité činnosti. KIP je proces (soubor informačních činností) informačně podporující velení a řízení. Velení a řízení je podporováno informačními procesy: pořizování, správy, zpracování, přenosu, ochrany a prezentace informací. Optimálnosti KIP se dosahuje správnou identifikací informačních zdrojů, organizací informačních toků v čase a využitím informací pro potřeby velení a řízení. Rozhodující roli při zajištění informační podpory řízení sehrávají informační systémy, zpravidla počítačově orientované. V závěrečné části příspěvku jsou vymezeny specifické požadavky na informační systémy IZS a krizového řízení.
Download full version of article