Article detail

Komplexní hodnocení bezpečnosti objektu civilního letiště

Daniel Maršálek, Radomír Ščurek
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2009, Volume 4, Issue 1, Pages 33-38
Doi: Not indexed
Předkládaný text popisuje způsoby zajišťování bezpečnosti civilní letecké dopravy a její ochrany před protiprávními činy. Nezaměřuje se pouze na ochranu letištní infrastruktury, ale řeší také hodnocení bezpečnostních rizik státními orgány a dalšími institucemi. Následně popisuje ochranu jednotlivých prvků, které mají za úkol zamezit vzniku protiprávního činu na letišti. Jedná se především o zajištění ochrany veřejného a neveřejného prostoru a vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště a systém zajištění vstupů do těchto prostorů.
Download full version of article