Article detail

Špecifická príprava hasičov v zásahovej činnosti do výškových budov

Peter Polakovič, Piotr Wawrzynkiewicz
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2009, Volume 4, Issue 1, Pages 61-70
Doi: Not indexed
Autori sa vo svojom príspevku zaoberajú náročnosťou zásahovej činnosti hasičov do výškových budov. V tejto súvislosti analyzovali testovú batériu v podmienkach krajín Višegrádskej štvorky. Na náhodne vybranom súbore hasičov vo Varšave testovali fínsky – „Drill test“ podľa (Soukainen, 2001), ktorý bol použitý vo výcvikových podmienkach na súbore 54 hasičov vo Fínsku. Testovanie odhalilo pozitívne stránky testu, ale i stránky negatívne, ktoré nakoniec ovplyvnili rozhodnutie riešiteľského kolektívu skonštruovať nový test a zároveň ho štandardizovať.
Download full version of article