Article detail

Porovnání teplotního pole modelu šachty s plynovým hořákem a matematického CFD modelu

Marek Pokorný, Bjarne Paulsen Husted
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2010, Volume 5, Issue 1, Pages 71-78
Doi: Not indexed
Článek se zabývá porovnáním první sérii naměřených dat v laboratorním modelu šachty s výsledky získanými matematickým modelováním. Model průběžné prázdné šachty s nehořlavým opláštěním v první variantě bez vnitřního požárního zatížení je konstruovaný v polovičním měřítku a odpovídá svým průřezem bytové šachtě a výškou přibližně jednomu a půl násobku výšky podlaží. Situace je modelována softwarem FDS („Fire Dynamics Simulator“) využívající principy dynamického proudění tekutin (CFD).
Download full version of article