Article detail

Přestup tepla

Jiří Švec, Pavel Švec
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2010, Volume 5, Issue 1, Pages 101-108
Doi: Not indexed
Přestup tepla hraje důležitou roli - bohužel často opomíjenou - při řešení úloh v oblasti šíření tepla. V předloženém článku je tento děj popsán a diskutován vliv koeficientu přestupu tepla (který není konstantní) na hodnotu tepelného toku.
Download full version of article