Article detail

Využití zkušebního aerosolu při vizualizaci komplexních zkoušek silničních tunelů

Petr Bebčák, Jana Drgáčová
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2010, Volume 5, Issue 2, Pages 1-12
Doi: Not indexed
Před uvedením tunelu do provozu je nutné funkčními zkouškami prokázat, zda provedení požárně bezpečnostních zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci. Tento příspěvek vznikl v rámci projektu TIP FR TI1/121 „Nová řešení pro vyšší požární bezpečnost v tunelu“ a přináší informaci o možnosti využití zkušebního aerosolu při vizualizaci požárního větrání v rámci komplexních zkoušek silničních tunelů.
Download full version of article