Article detail

Počítačové modelování požární zkoušky v Mokrsku

Otto Dvořák, Jan Angelis, Tomáš Kundrata, Hana Matheislová, Petra Bursíková, Milan Jahoda
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2010, Volume 5, Issue 2, Pages 45-52
Doi: Not indexed
Článek popisuje modelování požární zkoušky v Mokrsku, kterou provedla stavební fakulta ČVUT. Požární zkouška byla matematicky modelována pomocí programů Smartfire a Fire Dynamic Simulator s nadstavbou Pyrosim. Výsledkem je pak srovnání naměřených dat s daty vypočítaných z pomocí těchto programů. Zároveň jsou porovnány oba programy mezi sebou.
Download full version of article