Article detail

Prach tvrdých dřev v pracovním ovzduší

Světla Fišerová
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2010, Volume 5, Issue 2, Pages 53-59
Doi: Not indexed
Článek je zaměřen na hodnocení dřevného prachu v pracovním ovzduší, včetně prezentace výsledků skreeningových měření velikostních frakcí při reálné expozici. Poukazuje na vlastnosti polétavého prachu tvrdých dřev a na zjištění podílu inhalabilní, thorakální a respirabilní frakce.
Download full version of article